Tariq | Part 5 Tariq during the semi finals

Student life

Look at him: shining during the semi-finals ...